top of page

Stiftelsen Spydeberg prestegård

På Spydeberg prestegård kan man fornemme viktige deler av Norges historie på 17- og 18-hundretallet.

Corona utgifter


Vi har bidratt med

Kroner

Medlemer

PROSJEKTET 

bottom of page