top of page

Sparebankstiftelsen Spydeberg ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank, og skal sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i

Spydeberg Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim & Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Spydeberg Sparebank.

Digger vannet på Skimtefjell.jpg

Våre hovedformål

Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til å utvikle kommunene Spydeberg  og Hobøl til gode og bærekraftige samfunn.

 • Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i Spydeberg og Hobøl.

 • Videreføre, men samtidig å videreutvikle bankens gavetradisjoner.

 • Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger.

 • Prioritere barn og ungdom.

 • Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

 • Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger.

Formålsområde for tildelinger

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge, og har følgende prioriterte gaveformål:

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø
   

LundsåsenVel2.jpg
Mønster mørk grønn.png

Styret

Stiftelsen skal ha et styre på inntill 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Styrets medlemmer og leder velges av Generalforsamlingen for to år av gangen. 

I dag består styret av:

15.jpg

Martha Irene Mjølnerød

Styreleder

Fra Spydeberg 

12.jpg

Sjur Wergeland

Nestleder & Søknadskoordinator

Fra Spydeberg

16.jpg

Ulf Nygaard

Styremedlem

Fra Spydeberg

13.jpg

Hege Bergersen

Styremedlem

Fra Spydeberg

14.jpg

Inger Tillman

Styremedlem

Fra Knapstad

bottom of page