top of page

Hobøl Frivilligsentral

Skaterampe på Tomter

Frivilligsentralen i Hobøl søkte om midler til å sette i stand en eksisterende skaterampe i Tomter sentrum. Midler ble gitt i Mai-21 og sommeren 2022 var prosjektet gjennomført. Vi i stiftelsen ble invitert til gjenåpning i September 22. Et flott anlegg til glede for mange, men kanskje spesielt for de som ikke driver med organisert idrett.


Vi har bidratt med

Kroner

Medlemer

PROSJEKTET 

bottom of page