top of page
Vangstua2.jpg

Hvem kan søke?

Du kan søke støtte til gode lokale tiltak som bidrar til
aktivitet og tilhørighet i Spydeberg og Hobøl.
Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsen Spydeberg sin gavepolitikk er basert på vedtektene §1-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Prioritert gaveformål

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø

        

Søknads-krav &
prosess

 • Prosjektet må være lokalisert i Spydeberg eller Hobøl

 • Søknader sendes Stiftelsen, gjerne digitalt via skjema som ligger på vår hjemmeside

 • Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt

 • Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift

 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan

 • Ved alle gaver over kr. 50.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt, innen 6 måneder etter tildeling

 • Søknad og behandling: styret tildeler normalt gaver 2 ganger i året, etter søknadsfristen 1. mai og 1.november

 • Ved behov tar stiftelsen selv kontakt med gavesøker

Det gis ikke
gaver til:

 • Ordinær drift, herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter

 • Kommersiell virksomhet

 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer

 • Jubileer og jubileumsbøker

 • Prosjekter som normalt går inn under det Offentliges ansvar

 • Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak

 • Enkeltpersoner

 

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Send søknad

Styret behandler søknader to ganger ganger i året, og har søknadsfrister 1.mai og 1.november.

 

Det digitale søknadsskjemaet finner du her:

Net
Mønster mørk grønn.png
bottom of page