Bidrag til positivitet og utvikling

Sparebankstiftelsen Spydeberg mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank som vi deler ut til gode lokale formål.   Se vår gavepolitkk på hvem som kan søke

.

Med bakgrunn i utbruddet av Covid-19 og den påfølgende vanskelige samfunnsutviklingen 
i 2020 har Askim og Spydeberg Sparebank vedtatt å ikke utbetale utbytte for 2019. 
Stiftelsen får således ikke en styrket likviditetstilførsel i 2020 og utdeling av gaver må begrenses.

Slik søker du

Hvert år deler vi ut store pengesummer til lokale tiltak.

Se hvordan man søker her

Sparebankstifelsen
Spydeberg
Linker

Stasjonsgata 29

1820 Spydeberg

 

Postboks 114

1804 Spydeberg

Telefon styreleder: 95142224

Epost: post@sparebankstiftelsenspydeberg.no

Sider

© 2015 Spydeberg Reklame as