Tildelingen Mai-21
Tildelingen Mai-21

Vang-stua
Vang-stua

Digger vannet på Skimtefjell
Digger vannet på Skimtefjell

Tildelingen Mai-21
Tildelingen Mai-21

1/18

Bidrag til positivitet og utvikling

Sparebankstiftelsen Spydeberg mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank som vi deler ut til gode lokale formål.   Se vår gavepolitkk på hvem som kan søke

.
Neste søknadsfrist:

1. Nov

Fyll ut søknadsskjema og returner det til oss innen sødnadsfristen.

Hvem kan søke
127543389_155014113021349_65859729656101
Tildelinger

Se her om ditt prosjekt faller innenfor stiftelsens gavepolitikk.

Hvert år deler vi ut store pengesummer til lokale tiltak.

Se våre tildelinger her.