top of page

Bidrag til positivitet og utvikling.

Sparebankstiftelsen Spydeberg mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank, som vi deler ut til gode lokale formål.

Hvem kan søke?

Vi ønsker at våre gaver skal inspirere lag og foreninger til å starte nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet.

På denne siden finner du våre søkekriterier.

Søknadskjema og frister 

Styret behandler søknader to ganger ganger i året, og har søknadsfrister 1.mai og 1.november.

Søknadsskjema kan enkelt fylles ut, og sendes inn, digitalt via vår hjemmeside.
Du finner skjemaet ved å klikke på knappen nedenfor.

Se tidligere prosjekter

Se hvem som tidligere har mottatt bidrag og støtte fra Sparebankstiftelsen Spydeberg.

 

Siden oppstart i 2015 har vi til sammen delt ut kr 16 052 692,-.

Mønster mørk grønn.png

Om oss

Sparebankstiftelsen ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank, og skal sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Spydeberg Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i

Askim & Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Spydeberg Sparebank.

bottom of page