Bakgrunn

 

Sparebankstiftelsen ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank, og skal sikre ivaretakelse av kapitalen som er bygd opp i Spydeberg Sparebank gjennom å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Askim og Spydeberg Sparebank. 

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Spydeberg Sparebank. Stiftelsen tar over tradisjonen etter banken som de siste årene før fusjon blant annet ga gaver til:

  • Støtte til kunstsnø- og skileikeanlegg i Spydeberg

  • Støtte til kunstgressbane i Spydeberg

  • Støtte til kunstgressbane i Tomter

  • Lavvo og ovn til Vollene Barnehage

  • Støtte til Småbyen Spydeberg (lys i sentrum)

  • Skatepark i Spydeberg

Sparebankstifelsen
Spydeberg
Linker

Stasjonsgata 29

1820 Spydeberg

 

Postboks 114

1804 Spydeberg

Telefon styreleder: 95142224

Epost: post@sparebankstiftelsenspydeberg.no

Sider

© 2015 Spydeberg Reklame as