Instrumenter+gensere

VANG-huset

TUFTE-park

Radiostyrte biler m/utstyr

Mini fotballmål

Utstyr til

flatbrødbaking

Elektroniske skiver og monitorer

Vektutstyr for ungdom

Belysning hopp/skianlegg

Teleslynge m/mikrofon

Utstillings-/servicehus

Div. utstyr

Instrumenter

Kopi-/laserprinter (verving)

Lavo og ildsted

Redskapsbod

Skileik bakke + Grillhytte

Golfbil

Prosjektor og lydanlegg

Elektroniske skyteskiver     og monitorer

Monitorer

Grillhytte

ATV for skisporkjøring

Skaphenger til utstyr

Re-utgivelse kart

Bilhenger

Prosjektering Vang-huset

5-er kunstgressbane

Belysning

Ballbinge

Ny Fane

Monitorer

Avspiller/Opptager

Ny utstyrsgarasje

Vanngrav

Sittebenker

Instrumenter+noter

Gymhjul+trampoline

Sandkasse

Ny utstyrsgarasje og merkemaskin
Skjelfoss-løpet
Lekeplass
Stier ved Smalelva

 

BMX - bane

Uniformer
 

Trapp
Utsmykking av Huset

Aktivitetsområde for barn og unge

"Mitt valg!" Opplegg for skole og barnehage

Bord og benker på Skimftefjell

Utstyr og hjelpemidler

Ny fane

Ny fane

"Stolpejakt"

FRIPLASSEN/all-aktivitetsanlegg

Kanoer

Sykkel

Gensere

Uniformer

Utbedring lagerplass, oppblåsbare mål

Instrumenter og Boomblaster

Minirenseanlegg

Vannpumpe

Madrasser

Bass

Lavvo

Beitepusser

PC, kopimaskin

Løftebukk

Traktor

Lekeapparat

Sti speiderhus

Lekeapparat

Elektroniske sjakkbrett

Lekeapparat

Bevilget formål

November 2019

Spydeberg skolekorps

Hobøl historielag

Knapstad Vel

Spydeberg Motorklubb

Silverdalen Vel

Ytre Hobøl Bygdekvinnelag

Hobøl Miniaturskytterlag

Mai 2019

Spydeberg Atletene

Hobøl IL

Korisma

Spydeberg Historielag

Hobøl Turlag, DNT IØ

Hobøl Skolekorps

Spydeberg Skolekorps

Stiftelsen Speiderhuset

Grååsen Velforening

Griniskogen Vel

November 2018

Mørk Golfklubb

Fossnes Grendehus

Hobøl Miniatryskytterlag

Spydeberg Skytterlag

Solbakken Barnehage

Knapstad Vel

DNT Indre Østfold

Hobøl IL Orientering

Mai 2018
Spydeberg Motorklubb

Hobøl Historielag

SIL Fotball

Spydeberg Kunstforening

Øvre Lundsåsen Vel

Korisma

Spydeberg Skytterlag

Spydeberg Soul Children

November 2017

SIL Langrenn

Tomter Rideklubb

Stegen Turnlag

Spydeberg Brass

Spydeberg Turn

Solveien vel

Mai 2017

SIL Fotball

 

Skjelfoss psykiatriske

Solveien Vel

Midtre Smalelva grunneier

Hobøl IL Sykkelgruppa

Hobøl Skolekorps

Stiftelsen Sp.berg Presteg.

Huset 

November 2016

Grååsen Velforening

Spydeberg Lions

 

Stegen Turnlag

Dyslesksi Indre Østfold

Spydeberg Brass

Spydeberg Turnforening

Hobøl IL - turorientering

Mai 2016

SIL Fridrett - FRIPLASSEN

Spydeberg Speidergruppe

Frivilligsentralen

Spydeberg Soul Children

Hobøl Skolekorps

Sp.berg IL Håndball

Sp.berg Skolekorps

Speideren - Huset

November 2015

Stegen Turn

Spydeberg Turn

Spydeberg Brass

Stiftelsen Fossumkollektivet

Spydeberg Løypelag

Spydeberg Frivilligsentral

Spydeberg Motorklubb

Spydeberg Rideklubb

Vollene Velforening

Spydeberg Speiderhus

Knapstad Vel

Spydeberg Sjakk

Grååsen Velforening

Tildelinger

Mottager

Prosjekt

Sparebankstifelsen
Spydeberg

Stasjonsgata 29

1820 Spydeberg

 

Postboks 114

1804 Spydeberg

Telefon styreleder: 95142224

Epost: post@sparebankstiftelsenspydeberg.no

Linker
Sider

© 2015 Spydeberg Reklame as

Belysning-Spydeberg Kunstforening