Hvordan søke

Styret behandler søknader løpende gjennom året, men tildeler normalt gaver to ganger i året.
1. mai og 1. november
 
Benytt søknadskjema som kan lastes ned her.
Skjema kan sendes inn enten på mail, post eller leveres i banken.
Last ned søknadsskjema her
Sparebankstifelsen
Spydeberg
Linker

Stasjonsgata 29

1820 Spydeberg

 

Postboks 114

1804 Spydeberg

Telefon styreleder: 95142224

Epost: post@sparebankstiftelsenspydeberg.no

Sider

© 2015 Spydeberg Reklame as