Hvordan søke

Styret behandler søknader løpende gjennom året, men tildeler normalt gaver to ganger i året.
1. mai og 1. november
 
Benytt søknadskjema som kan lastes ned her.
Skjema kan sendes inn enten på mail, post eller leveres i banken.
Last ned søknadsskjema her