Styret

 

Stiftelsen skal ha et styre på inntil 5 medlemmer og

2 varamedlemmer. 

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Funksjonstiden starter etter avholdelse av ordinær generalforsamling samme år, og løper til og med avholdelse av ordinær generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.  

 

Sammensetningen av styret skal reflektere 

sammensetningen av de grupper som har stemmerett på general-forsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

StyretStiftelsen.JPG

Martha Irene Mjølnerød, Spydeberg, styreleder

Sjur Wergeland, Spydeberg, nestleder og søknadskoordinator

Ulf Nygaard, Spydeberg, styremedlem

Hege Bergersen, Spydeberg, styremedlem

Inger Tillman, Knapstad, styremedlem