Gavepolitikk Sparebankstiftelsen Spydeberg

 

Stiftelsen skal støtte varige prosjekter som bidrar til å utvikle kommunene Spydeberg og Hobøl til gode

og bærekraftige samfunn.

 

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og stimulere til egeninnsats i prosjektene.

 

Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større

gruppe i lokalsamfunnet.

 

Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

 

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene §1-2 .

 

Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

 

 

Prioriterte gaveformål

 • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten

 • Friluftsliv

 • Idrett

 • Kultur

 • Oppvekstmiljø        

 

Det gis ikke gaver til enkeltpersoner

 

Ved hver utlysing kan noen av gaveformålene bli prioritert.

 

Overordnet målsetning

 •  Bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i Spydeberg og Hobøl.

 • Videreføre, men samtidig å videreutvikle bankens gavetradisjoner.

 • Profilere banken og stiftelsen ved gaveutdelinger.

 • Prioritere barn og ungdom.

 • Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

 • Fremstå som proaktiv og kreativ i gavetildelinger. 

 

Gavesøknader til prosjekter:

 • Søknader sendes stiftelsen.

 • Stiftelsen kan også selv uavhengig vurdere aktuelle prosjekt.

 • Gaver kan gis til definerte prosjekter, men ikke til drift.

 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan.

 • Ved alle gaver over kr. 50.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt.

 • Søknad og behandling: Løpende gjennom året, men styret tildeler normalt gaver 2 ganger om året.

 • Det er ønskelig at søknader sendes inn elektronisk på egne skjema som ligger på stiftelsens hjemmesider.

 • Ved behov tar stiftelsen selv kontakt med gavesøker.

 

Det gis ikke gaver til:

 • Ordinær drift herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.

 • Kommersiell virksomhet

 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.

 • Jubileer og jubileumsbøker

 • Prosjekter som normalt går inn under det offentliges ansvar

 • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.

 

 

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.