Bidrag til positivitet og utvikling

Sparebankstiftelsen Spydeberg mottar hvert år deler av overskuddet fra Askim & Spydeberg Sparebank som vi deler ut til gode lokale formål.   Se vår gavepolitkk på hvem som kan søke

Overskrift 2

.
Neste søknadsfrist:

1. Mai

Fyll ut søknadsskjema og returner det til oss innen sødnadsfristen.

Hvem kan søke
Tildelinger

Se her om ditt prosjekt faller innenfor stiftelsens gavepolitikk.

Hvert år deler vi ut store pengesummer til lokale tiltak.

Se våre tildelinger her.

Sparebankstifelsen
Spydeberg
Linker

Stasjonsgata 29

1820 Spydeberg

 

Postboks 114

1804 Spydeberg

Telefon styreleder: 95142224

Epost: post@sparebankstiftelsenspydeberg.no

Sider

© 2015 Spydeberg Reklame as

Hobøl Miniaturskytterlag - Elektroniske skiver/monitorer